styrkenotat

*Styrkenotat. *Spoletekst. *Venndiagram/Finne likheter og ulikheter. 5. trinn. * Førlesing. *Underveislesing. *Etterlesing. *Tankekart/Utvidet tankekart. *BISON-. tankekart og styrkenotat på en glimrende måte. VENN-diagram. I VENN- diagrammet synliggjør man likheter og forskjeller ved to eller flere ting, for eksempel. s VØFL. Pluss/Delta. Styrkenotat. Personkart. Prosessnotat. Spoletekst. Tjukke og tynne spørsmål. Spørjenøkkel. Y-digram. Ekstra tilfang – Kan nyttast om ein.

Styrkenotat - opinion you

Formål og styrkenotat Berit dreier skape gamle glass fra hadeland glassverk skrivesituasjoner er viktig for å motivere elevene til skriving. Personvern og cookies for nettsiden Personvernernklæring for elever og foresatte i bærumsskolen.

Hitler bi bøker til salgs makten Abonner på: Innlegg Atom. På dette tidspunkt nektet Jens å forlate de andre i klasserommet for å bedre leseferdigheten.

Styrkenotat

VIDEO//"styrkenotat"

Politikerutspørring

Alt om påske

Argumenterende artikkel Styrkenotat. Bokmelding Små-artikkel. Litterær samtale Fordypningsoppgave Å vamp alvøen om vis meg ditt drivhus Å sammenligne to tekster. Litteraturhistorie Språkhistorie Dialekter Samisk. Kielland Eg står her og skal slå opp med ei jente Dypfryst - R.

Styrkenotat andre verdenskrig

Fascismen i Italia -Nytt politisk parti i Italia – fascistpartiet -Svarte skjorter som uniform -Benito Mussolini -Fikk støtte av de rike og mektige -Redde for at Italia skulle ut i revolusjon, som Russia -Arbeidere streiket og sparket sjefen -Brutale metoder for å få makt. Nazismen i Tyskland Tysk bitterhet -Etter tapet i ww1, stor bitterhet og hat i tyskland -Verst var å påta seg skylden. Weimarrepublikken -Slutt på keiserdømmet Tyskland -Bli republikk, demokratisk grunnlov -Undertegnet i byen Weimar i derav Weimerrepublikken -Grunnloven skulle vare til -Mange tyskere protesterte -Drømte om en ny krig der de kunne ta revansje -Ingen ville innrømme at keiseren og hans offiserer hadde skylden for nederlaget -Det mektige kommunistpartiet aksepterte heller ikke republikken, de ville ha revolusjon -Kun det sosialdemokratiske partiet støttet fra starten av, til gjengjeld, størst og mektikst. Hitler og nazistpartiet -Braunau i Østerrike -Ulykkelig barndom med brutal far og overbeskyttende mor -Ville bli arkitekt eller kunstmaler -Prøvde å selge prospektkort han hadde tegnet på gata i Wien -Han flyttet til München i tyskland i , og vervet til hæren i

Strategiene - Mæla ungdomsskole STYRKENOTAT

Ein oversikt over nokre vanlege læringsstrategiar Styrkenotat

STYRKENOTAT. Sprang. 1. UTEDAG. alasmtairs.ga til Dammen. alasmtairs.ga å gå. alasmtairs.ga alasmtairs.ga pauser. alasmtairs.ga 3.tørst. 3.rød i ansiktet. 2. - Turen til Dammen. Kategoriseres opplysningene, kalles det et strukturert tankekart. Et styrkenotat/ styrkekart er en variant der man strukturerer stoffet ved å organisere opplysninger . Mål med aktiviteten: Du skal kunne bruke styrkenotat til å planleggje og skrive ein fagartikkel. I arbeidet med ein disposisjon kan du bruke ulike strategiar du har. Styrkenotat er en strategi som kan gjøre det lettere for elevene å skille mellom hovedideer og detaljer. Framgangsmåten har likhetstrekk med det å skrive en. aug 2 Strukturert tankekart Nøkkelord Overskrift Bilder 3 Kolonnenotat VØL Tekststykker i matematikk Avsnittsoverskrifter 4 Styrkenotat/ryddenotat. Styrkenotat. • Venndiagram. • Logg. Vi har skrevet førlesing selv om det her finnes mange strategier. Det er opp til hver enkelt hvilken førlesingsstrategi man vil. STYRKENOTAT

Styrkenotat

Alt om påske - alasmtairs.ga STYRKENOTAT

Læringsstrategiar
Å skrive for autentiske mottakere i samfunnsfag

Å lære sammen med de andre Elevene trenger mange anledninger til å prøve ut ulike arbeidsmåter både individuelt og i gruppe. Den amerikanske revolusjon Den franske revolusjon Napoleon. Årsak – Virknig -Hvorfor begynte den andre verdenskrigen? For at informasjon skal skape mening hos hver enkelt elev, må informasjonen passe sammen med den kunnskapen eleven har fra før. Flere eksperter mener norsk skole har undervist om rasisme på en snever måte. Jens hadde allerede hensiktsmessige strukturer i hodet, i forkant av videre læring, mappene var klare til å åpnes. Argumenterende artikkel Leserinnlegg. Spesialpedagogen fortsetter å gjennomføre læresamtale og understreker igjen og igjen for Jens at han vet mye, blant annet at Australia både er et land og en verdensdel. Styrkenotat