norge i etterkrigstiden

Duplicate of Norge i etterkrigstiden - del 1: En ny start Q1:Hvilket parti hadde sammenhengende regjeringsmakt i Norge fra ?. 20 sec. Den liberalistiske æra tok slutt i mellomkrigstiden. I Norge og de fleste vestlige land ble nye institusjoner bygget opp i etterkrigstiden for å planlegge og iverksette. 8. mai Årene før krigen hadde kvinnene blitt sett på som husmødre. De skulle være hjemme og jobbe og stelle huset. Etter hvert som den norske. Norge I Etterkrigstiden

Del på Facebook. Trening psykisk helse etter annen verdenskrig har vadsø norway en stor grøfta i Norges historie. Den årlige verdien av produksjon og tjenester var mer enn ti ganger så høy i som da krigen tok slutt. Vekstperioden har ført med seg økt velstand, likestilling og frihet. Politisk har Norge gått fra Arbeiderpartiets dominans i etterkrigsårene til framvekst av nye partier og et mer nyliberalistisk tankesett.

Norge i etterkrigstiden - 4. modul - Høyrebølgen og den siste tiden

Begrepet «brobygging» brukes ofte for å beskrive norsk utenrikspolitikk fra annen verdenskrigs sluttfase til den begynnende vestorienteringen i Selv om begrepet kan misforstås, har det fått en etablert plass i norsk historieskriving. Boligmangelen etter annen verdenskrig ble ikke bare møtt med bygging av flere boliger, men også med nye tanker om hva som skapte et godt liv. Aldri har husmødrene vært så mange, aldri har husarbeidet blitt så høyt verdsatt, aldri har det blitt satset mer på å legge til rette for et liv som husmor. For noen betød dette en ny frihet, for andre ble det en hindring.

Etter 5 år med gjensidige forsikring telenor ble gjenreisingen av landet en felles hvordan møte hersketeknikker for alle i Norge. Med Gerhardsen-regjeringen i spissen ble boligbygging og industrisatsing viktige prioriterte oppgaver, gjerne med staten som sentral pådriver. Et tverrpolitisk samarbeid mot okkupasjonsmakten skapte grobunn for fellesprogrammet i

Norge i etterkrigstiden

Norge i etterkrigstida Norge I Etterkrigstiden

Norsk historie
Norge i etterkrigstiden

Norsk etterkrigstid og fram til dagens velferdsnorge - Historien om Norge norge i etterkrigstiden

Kommunehelsetjenesteloven av gav videre kommunene ansvar for å drive legetjenester, i kom fastlegeordningen og i eldreomsorgen går utviklingen mot hjemmebasert fremfor sykehjemsbasert pleie. Det skulle imidlertid raskt vise seg at tallet var altfor høyt. Foredraget er velskrevet og mye referert til, men også kritisert for ensidighet. British and American English. Bokens tredje del omhandler «Arbeiderpartistaten» s. Tyskernes omfattende økonomiske virksomhet krevde store utbetalinger. norge i etterkrigstiden

I praksis skjedde det motsatte - leserne forstod ikke poeten. De fremste modernistene i Norge var Paal Brekke og Gunvor Hofmo. Etter var det vanskelig å lage en klar epokeinndeling av litteraturen. Og dette finnes det mange grunner til. Men de viktigste er: frykt for. Start studying Norge i etterkrigstiden og framveksten av velferdssamfunnet. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Velferdsstaten var under kraftig press, ordningene ble for dyre og staten måtte stramme inn. Mange land måtte begrense velferdsordningene, og det ble spørsmål om Norge også skulle gjøre det. det ble færre barn en tidligere, levealderen økte, redusert arbeidsstyrke, antall arbeids uføre steg kraftig og det ble høyere sykefravær. Emne 8: Norge i etterkrigstiden Kjønnsdeling og arbeidslivet. På tallet var Norge helt klart et bondesamfunn. Her var kjønnsdelingen mye mer fremtredende enn for eksempel i dag. Kvinnene gikk med lange kjoler og stelte hus og hjem, mens menn var arbeidere på gården. Kvinnene måtte nok likevel delta på arbeidet på gården. Sep 05,  · Her er en film om Norge i etterkrigstiden. I denne perioden skjedde det en endring i forhold til kulturens betydning i skolen. Lærere og utdanning ble i mye større grad vektlagt, og i etterkrigstiden ble det brukt mye tid og ressurser på å reparere skoler og skolemateriell. Utdanning ble en hovedprioritet etter krigen, og like muligheter. Start studying Norge i etterkrigstiden og framveksten av velferdssamfunnet. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Norge i etterkrigstiden