martin tranmæl

Martin Tranmæl er skaperen av den moderne arbeiderbevegelsen - århundrets sterkeste politiske kraft. Martin Olsen Tranmæl (født juni i Melhus, død 1. juli i Oslo) var en norsk pressemann og politiker (Ap). Han stod sentralt i norsk. nov Martin Tranmæl var arbeiderpartipolitiker og journalist. Han tok initiativet til Fagopposisjonen av Tranmæl var en av lederne for. Martin tranmæl

VIDEO: "Tranmæl martin"

Martin Tranmæl - Strukturell Vold (Live at Endless Tinnitus, January 3rd 2015)

Første gang hans navn dukker fram i fagorganisasjonen er fra et møte i Martin tranmæl forening i Trondheim os nytt. Da Kominterns medlemsbetingelser, Moskva-tesene, komvar Tranmæl imidlertid skeptisk, særlig mot tesenes sentralisme og disiplinkrav. Tranmæl var med på å få i gang en hjelpekomité for Spania, og senere også for Finland under Vinterkrigen.

Martin Tranmæl

Martin Olsen Tranmæl født Han leda sammen med blant annet Kyrre Grepp en revolusjonær fløy som fra hadde ledelsen i partiet. Han var blant annet redaktør i Ny Tid —, og sekretær i Arbeiderpartiet fra til I mellomkrigstida fungerte han som Arbeiderpartiets reelle leder, og han var også en sentral figur i planleggingsarbeidet etter andre verdenskrig.

Brødsmulesti

Martin Olsen Svømmehall i sandnes født Han stod sentralt i norsk arbeiderbevegelse komiker oslo første halvdel av tallet og nav regler Martin tranmæl reelle leder i mellomkrigstiden. Tranmæl var bondesønn fra gården Tranmælsøien i Melhus i Sør-Trøndelag som den fjerde av seks søsken. Han oppholdt seg i USA i to perioder, — og — Tranmæl var medlem av landsstyret i partiet fra tili sentralstyret fra til

Martin Tranmæl

Martin Tranmæl

Martin Tranmæl - nasjonsbygger og avismann Martin tranmæl

Tranmæl, Martin
Category:Martin Tranmæl
Anbefalte saker
Martin Tranmæl Explained

I tok han initiativet til Fagopposisjonen av , en organisert opposisjon i fagbevegelsen i tiden fram til ca. Dermed var det ugjenkallelig slutt på Arbeiderpartiets medlemskap i Komintern. Han skulle i fengsel. Her skrev han bl. Skjulte kategorier: Folketellingsdata Historisk befolkningsregister Artikler på bokmål. Dermed kom også regjeringsmaktspørsmålet i et nytt lys i Arbeiderpartiet. Han måtte forlate Trøndelag og bosette seg i Kristiania, en by han aldri hadde likt. Martin Tranmæl på Commons. martin tranmæl

Kontakt oss