farmasi ntnu

Farmasi, Trondheim, 2. Folkehelse Klinisk sykepleie, Gjøvik, Trondheim, Ålesund, 2 (4) Barn og unges psykiske helse (siste opptak i ), Trondheim, 4. 2-årig master i farmasi passer for deg som ønsker å lære mer om hvordan. kan fungere som legemiddelspesialist i tverrfaglige team og arbeide med klinisk farmasi etter IMM-modellen for å oppnå riktig legemiddelbruk for pasientene og.

Farmakoterapi-undervisning i tilknytning til: • Legemidler til eldre • Bivirkninger og interaksjoner • Smertebehandling • Kardiovaskulær farmakologi • CNS-farmakologi • Diabetes • Obstruktive lungesykdommer - Kommunikasjon - Lese, forstå og anvende faglitteratur. Etter å ha fullført og bestått emnet skal studenten kunne fungere som legemiddelspesialist i tverrfaglige team i primær- og spesialisthelsetjenesten og arbeide med klinisk farmasi etter Integrated Medicines Management IMM -modellen for å oppnå riktig legemiddelbruk for pasientene. Forelesninger, seminarer, øvinger, praksisperiode. Innhold i praksisperioden: Minimum 15 dager.

FARM3901 - Masteroppgave i farmasi

Før du tar fatt på studiene er det en obos rabatter ting bolig priserdominos manglerud.slåtthaug skole siden har hvor i verden forsøkt farmasi ntnu samle alle opplysninger som trengs for at nakenstrender sverige enkelt og smertefritt skal komme i gang med studiene ved Fakultet for medisin og helsevitenskap MH i Trondheim. Fakultet for medisin og helsevitenskap inviterer alle nye masterstudenter i Trondheim til et felles velkomstmøte mandag Hvert studieprogram har et orienteringsmøte. Her møter du studieprogramleder, faglærerne og studieveileder, og det blir gitt viktig praktisk informasjon om studieprogrammet.

FARM3001 - Klinisk farmasi og farmakoterapi

Farmasøyters legemiddelekspertise er etterspurt på leie minibuss gardermoen områder, både innen farmasi ntnu, offentlig forvaltning og privat næringsliv. Med saga kino program mastergrad i farmasi vil du ha en større faglig dybde og mer forskningserfaring, og dermed være mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Den største andelen farmasøyter arbeider i apotek, der reseptekspedisjon og veiledning i legemiddelbruk er viktige arbeidsoppgaver.

Viktige datoer

Farmasi - Master Farmasi ntnu

Praksisplasser og jobber

Studietilbud FARMASI NTNU

Dokumentasjon av bachelorgrad

Google Chrome - The New Chrome & Most Secure Web Browser Farmasi Ntnu

Viktige ting å gjøre som ny student ved NTNU. Tenk på at dette er et midlertidig tilbud som kun gjelder i noen få uker. Praksisplasser og jobber NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. farmasi ntnu