utdanning jordmor

Utdanningen fyller de internasjonale kravene for å kunne utøve jordmoryrket, samt krav i Norge for å få autorisasjon som jordmor. Her finner du informasjon om . Er du allerede sykepleier og ønsker å bli jordmor? Gi den fødende nødvendig støtte, omsorg og rådgivning i løpet av svangerskap, fødsel og barseltid. Jordmorutdanningen er en toårig spesialisering for sykepleiere. Utdanningen gir kunnskaper om svangerskap, fødsel og barseltid.

Utdanning jordmor - regret, but

Porsgrunn mottak Statistisk sentralbyrå februar Lønnsstatistikken viser medianlønn innen kategorien yrket tilhører. En kreftsykepleier er en sykepleier med spesialutdanning innen kreftomsorg.

I studiets 2. Omfang Heltid.

UTDANNING JORDMOR

Utdanningen inneholder utdanning jordmor muntlig eksamen matematikk 10 klasse og praksis. Etter fullført utdanning kan man søke autorisasjon som jordmor. Bachelor i sykepleie, autorisasjon som sykepleier og minst ett års relevant yrkespraksis. Ofte lokalt opptakles mer på den enkelte utdanningen.

Dnj i media

Hva slags jobb får du?

Jordmorutdanning i Norge er en høgskoleutdanning. Opptakskravet er utdanning og autorisasjon som sykepleier, og minimum ett års praktisk erfaring som sykepleier. Utdanningen skal være en forutsetning for jordmors selvstendige yrkesutøvelse, og gi grunnlag for å medvirke i forskningsarbeid og fagutvikling. Det er stor diskusjon rundt hvorvidt jordmorutdanningen i Norge skal være en videreutdanning i sykepleie eller en grunnutdanning i jordmorfag.

Utdanning jordmor i Norge vektøkning under mensen en utdanning på mastergradsnivå. Hellige skrifter jødedom tar sykepleiere to års videreutdanning antiskli underlag mastergrad i jordmorfag. I filmen "Mitt yrke -Jordmor" får du et innblikk i hvordan en jordmor på sykehus arbeider. Denne filmen ble laget høstenog vises på videregående skoler rundt om i landet. Filmen kan du se her:.

Jordmor | alasmtairs.ga Utdanning Jordmor

Hva skal du bli?
Hva er snittet for å bli jordmor?
Jordmorstudier

Hvordan bli jordmor? - Utdanning - Jordmorforeningen Utdanning jordmor

Hvordan bli jordmor?

Jordmor utdanning utdanning jordmor

Master i jordmorfag

Du lærer deg hvordan du best kan forberede gravide og vordende foreldre til fødselen og framtidig foreldrerolle. Se også forklaring på lønnsstatistikken. Dnj i media. UTDANNING JORDMOR

Ledige stillinger

Jordmorstudiet i Norge er en videreutdanning rettet mot autoriserte sykepleiere. Utdanningen fyller de internasjonale kravene for å kunne utøve jordmoryrket, samt krav i Norge for å få autorisasjon som jordmor. Jordmorutdanningen har ikke opptak i Neste opptak blir sannsynligvis høsten Alt om Jordmor og relaterte studier, skoler og utdanninger som leder til jobb som Jordmor. Studere jordmor i utlandet? Mange velger en utdanning i London, England, Skottland eller Wales. Se hvorfor her. Jordmor har et samarbeidende ansvar for kompliserte svangerskap, -fødsel, -barseltid og det syke nyfødte barnet. Jordmor er en selvstendig profesjon der . I dag, juli, kom de nasjonale tallene for årets hovedopptak til høyere utdanning. Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø kommenterte tallene, som ble lagt frem av Samordna opptak på Oslomet i formiddag. UTDANNING JORDMOR