ting og tøy lena

Ting og Tøy (Ny Start i Øst Stiftelsen) fra, Oppland. Brukthandel. Lena, 92 Lillehammer, 17 Moelv, 19 Otta, 91 Raufoss. Ting og Tøy er en kjede bruktbutikker i stadig forandring og utvikling. Lena. 45 39 28 Møbellåven Lena. Mandag til torsdag. Fredag Lørdag. Ting og Tøy er en kjede bruktbutikker i stadig forandring og utvikling. Jaren, Lena, Raufoss, Gjøvik, Moelv, Lillehammer, Vinstra, Otta, Vågå. Som tar imot.

Video::"Og lena ting tøy"

You Bet Your Life: Secret Word - Street / Hand / Picture ting og tøy lena

Telefaks: 22 95 90 E-post: [email protected]. Melhus er den perfekte kombinasjon mellom et aktivt og levende sentrum, og Her kommer ny E6 Fasade øst. Telefon: 72 89 36 13 - 90 77

Velkommen!

Artikkeltags

Heilt attende so lenge eg kan minnast, har eg alltid funne ting som eg har lika godt, og som har fortalt meg historien til dei som hadde bruka tinga før meg. Eg har teke vare på, og hatt glede av dei små skattane eg etter kvart vart eigar av. Me er om lag 30 som jobbar der som friviljuge, og det har me stor glede av, fordi dei pengane me får inn ved salg av alt det så mange leverar til Ting og Tøy , går til mange av våre medmenneske i ein vanskeleg livssituasjon i Aust Europa.

Hvordan komme seg til Alfstadvegen 42 Lena via Buss

Brukthandel Lena - no TING OG TØY LENA

Førjulstrafikk ved Ting og Tøy på Lena

Ting og tøy lena åpningstider Ting og tøy lena

Førjulstrafikk ved Ting og Tøy på Lena
Åpningstider

Ny start i Øst – Ting og Tøy TING OG TØY LENA

Ting og Tøy Lena

Under krigen gikk de i Eiendommen ble overdratt til datteren, Hilda Hagen i Back Romfolket Takk! I begynnelsen av trettiårene ble stedet overtatt av broren Børre Morthoff som drev butikken fram til KFUM Raufoss. Her var det blant annet brenneri, potetmjølfabrikk, sagbruk, mølle, garveri, landhandleri og forskjellige verksteder. Radio Toten. Han tok bilete av meg og den knuste koppen, som han så sette saman med litt tape og tok så eit nytt bilete, for å bruka dei båe i historien om den Blå koppen på bloggen sin. TING OG TØY LENA