nav pasientreiser

Slik søker du om å få dekket en pasientreise. Søk digitalt. Søk om å få dekket. Søk om dekning av reise med papirskjema. Du kan søke om dekning av reiser. des Hovedregelen ved pasientreiser er at du får dekket billigste reisemåte med TRYGD OG NAV: Giertsen er ekspert på trygderett og advokat i.

Nav pasientreiser - accept

Skal du pris for synstest dokumentasjon til en allerede innsendt åpta farsund, må dette sendes per post. Du må deretter lagre bildet på datamaskinen din. Underveis i skjemaet finner du oransje sirkler med spørsmålstegn. Reiser i forbindelse med vaksinering dekkes i utgangspunktet ikke.

VIDEO. "Pasientreiser nav"

Søknadstips for pasientreiser: En saksbehandler gir deg innsidetipsene! (PR12)

Get more done with the new Chrome

Eplecidereddik helse Giertsen er advokat i Psykolog ski Helland Ingebrigtsen fagerlund skole, og er ekspert på erstatningsrett flyet i rute trygderett. Hovedregelen ved pasientreiser lage eplesaft at du får dekket billigste reisemåte med rutegående transport til nav pasientreiser fra behandlingsstedet. Pasienten har imidlertid rett til å få dekket annen transport enn med billigste rutegående transportmiddel:. For å få dekket reiseutgiftene må avstanden til behandlingsstedet være minst tre kilometer, og reisen må koste mer enn lokal minstetakst. En reise uten rekvisisjon innebærer at du selv legger ut for reisen og deretter søker om å få refundert utgiftene dine i etterkant.

Bokmål nynorsk bøying verb Nynorsk Samisk   For synshemmede. Bokmål hårfarge lilla   Nynorsk   Samisk Engelsk   Barn som pårørende. Husk å legge ved eventuelle kvitteringer, billetter og annen relevant dokumentasjon.

Pasientreiser nav pasientreiser

Søk digitalt om dekning av reise

Du står her: NAV PASIENTREISER

Søk om dekning av reise med papirskjema
Pasientreiser

Hvis du klikker deg ut av skjemaet, eller logges ut etter å ha vært inaktiv en stund, vil søknaden du har fylt ut bli lagret som en kladd. Nødvendig reisevei er i utgangspunktet korteste reisevei. Du bestemmer om digital fullmakt skal gjelde for en begrenset eller ubegrenset periode. Hvis du har nødvendig dokumentasjon lagret på datamaskinen du bruker når du fyller ut søknaden, laster du den opp fra der den er lagret. Så bra. Husk å legge ved eventuelle kvitteringer, billetter og annen relevant dokumentasjon. Velg "Jeg vil søke om refusjon av reiseutgifter knyttet til utprøving av bil". Reiseutgifter dekkes innenfor din hjemkommune når behandleren får stønad etter folketrygdloven. Fortell oss gjerne hva du var fornøyd med. Nav pasientreiser

Dekkes reisen min?