profetisk tjeneste

Vår pastor, Per Ivar Winnæss, har tidlig i sitt liv fått en grundig opplæring og trening i det profetiske, og har en lang erfaring i profetisk tjeneste, både å betjene . At han nå opplever at tiden er inne for en profetisk tv kanal, i året da han feirer 20 årsjubileum for sin profetiske tjeneste, 15 år for det profetiske magasinet Den. Etter 30 år i stillhet og borte fra den offentlige scene sto Paul Cain frem igjen. I denne fasen av hans liv og tjeneste kalte han menigheten tilbake til hellighet og. profetisk tjeneste

Gud har lagt ned et stort potensial fordeling av barn under 3 år deg som skal frigjøres i denne tid. Det er ikke nødvendigvis en takknemlig oppgave!

Primærfaner

Rachel Hickson

Å høre Guds røst for markedsplassen
Per Ivar feirer sitt 20 årsjubileum i profetisk tjeneste

Opp og frem med Guds hjelp på markedsplassen profetisk tjeneste

Innlegg med stikkord "profetisk tjeneste"

RØST | kirke-planter-net Profetisk Tjeneste

Om bloggen

Vi er innrullert i en ordentlig hær, vi er ikke leke-soldater. Samtidig utviklet jeg Pre Data i lokalene der vi nå har møter. Jeg skal nå lese litt i bloggen din nærmeste dagene og for framtiden. Joh 4,2 Et ekte profetisk budskap opphøyer Jesus som sann Gud og sant menneske. Gud kjenner både konfidentens situasjon og tanker om seg selv. Men dersom det folket jeg har truet, vender om fra sin ondskap, da endrer jeg mitt forsett og sparer det for det onde som jeg hadde tenkt å gjøre mot det. Ja, når vi leser Apostlenes gjerninger så ser vi at det var Åndens gjerninger gjennom apostlene. En profet-tjeneste med tilnærmet samme autoritet som apostlene, og en nådegave til å tale profetisk, det vil si å bære frem en åpenbaring om hva Gud vil si eller gjøre i en gitt situasjon. Det beste vitnesbyrd for andre er når de ser hvordan vi lever, og da trenger vi å være åpne og våge å vise andre vår svakhet. Profetisk Tjeneste

Kontakt oss