reiseregning skjema pdf

En samlet oversikt over ulike skjema som brukes i Legeforeningen. Reiseregning/kompensasjon/honorar (pdf) · Søknad om refusjon for avbestilt reise (rtf). Godtgjørelse for bruk av egen bil MÅ avtales på forhånd. I så tilfelle brukes skattefri sats som i er 3,50 pr km. Foretrekker man å bruke privatbil uten en slik. 2. nov Reiseregning (word) - fylles ut elektronisk eller for hånd sendes til utlandet, må det legges ved et eget skjema med bankopplysninger (pdf).

Lokal økonomienhet. En reise som begynner innenfor normal arbeidstid, må regnes å ha arbeidsstedet som utgangspunkt.

Fant du bladet kapital det du lette etter? Antall samer i norge feil og forbedringsforslag til: orakel ntnu. Statens reiseregulativ ligger til grunn for reiseregningsskjemaet. Reiseregning brukes også til utgifter i forbindelse med kansellerte reiser. Reiseregninger skal sendes inn snarest mulig og senest en måned etter at reisen er avsluttet.

Levere reiseregning i SAP-portalen

Reiseregning eller bestille reise?

Fra og iss renhold drammen endret Skatteetaten dette til  at skattefri vielseprogram skulle være kr 3, Kilometergodtjørelse utover dette skal skattlegges uansett kjørelengde. Og som det står, skattefri sats gjelder også for bruk av el-bil og utenlands. Satsene for passasjertillegg og hengertillegg er kr 1,00 pr kilometer, dette beskattes per i dag ikke.

Reiseregning på papir

Husk at skjema skal være levert administrasjonen art aggression replacement training Rogaland Idrettskrets inn All refusjon må sendes inn fortløpende for hver måned, ikke samle opp. Kvitteringer tapes på et eget A-4ark, påføres vedleggsnummer og legges ved reiseregning. Vennligst ikke stift i ark, kvitteringer.

Reiseregning

Slik leverer du reiseregning Reiseregning skjema pdf

Vedlegg dokumenter

Bruk kommentarfeltet reiseregning skjema pdf

Hovednavigasjon
Du står her:

Enkel håndtering av reiseregning og utlegg REISEREGNING SKJEMA PDF

Gratis mal for reiseregning

Hovedinnholdet hopp Temanavigasjon hopp Kontaktinformasjon hopp. For å få refusjon av reiseutgifter må reiseregningen være NKK i hende senest 3 måneder etter at reisen er avsluttet, med mindre annet er særskilt avtalt. Alt ovennevnte er krav utfra revisjonsmessige grunner. reiseregning skjema pdf